Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Elnorm AB lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna.


Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.


Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@elnorm.se, eller skriv till Elnorm AB, Roslagsvägen 138 , 184 91 Åkersberga . Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina uppgifter.


Vem får ta del av informationen

Elnorm AB är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.


Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Elnorm AB. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.


Ändring av policyn

Elnorm AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.