Felsökning elanläggning

felsökning

 

Har du problem med din elanläggning? Då är felsökning det första man måste göra för att kunna lösa problemet. Det kan handla om enklare fel som att en lampa inte funkar till att din jordfelsbrytare löser ut ofta.
Många av ”elfelen” kan du som innehavere/ägare klara av själv att lösa!

Nedan följer en länk med en checklista:
Elsäkerhetsverket, checklista

Är det fel du inte hanterar på egen hand är det viktigt att anlita en auktoriserad elinstallatör. Det är inga stora kostnader. En korrekt elanläggning skyddar både mot personskador och bränder!