projektering

projektering

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete, planering som föregår ett elarbete.

El-ritningar i AutoCad både till företag och privatpersoner. Valfritt format på ritningar. Vi utgår från Svensk elstandard

Ljusberäkning i DIALux.

Vi utför även ljusmätningar på plats i t ex samlingslokaler, trapphus, källare för rätt ljus och energieffektiva lösningar. Vi utgår från BBR Boverkets byggregler.